logo

Home
PDF Drukuj

Aktualności - edycja 2015

Spotkanie inauguracyjne

W dniu 2 lutego br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie odbyło się spotkanie inauguracyjne, w związku z projektem realizowanym w 2015 roku. W spotkaniu udział wzięły osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej z różnych powodów, zainteresowane udziałem w projekcie.
Spotkanie poprowadziła Kierownik Ośrodka – Jolanta Włoch,

images/112014/spot1.jpg

będąca jednocześnie Kierownikiem Projektu, która przedstawiła informacje na temat  celów projektu i sposobów ich realizacji.
Tematykę zaplanowanych zadań, rodzaju podejmowanych działań oraz wzajemnych oczekiwań  przybliżyła Z-ca Kierownika Ośrodka Maria Hamer – Asystent Projektu.

images/112014/spot2.jpg
W końcowej części spotkania, pracownik socjalny Katarzyna Macias, która poprowadzi grupę wsparcia dla uczestników projektu, rozdała ankiety
rekrutacyjne. Do projektu przystąpiło 15 kobiet, zainteresowanych zmianą swojej sytuacji, zmotywowanych do udziału w projekcie.

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego